ગુલમહોર
હેતલકુમાર ભટ્ટ સંચાલિત અભિવ્યક્તિ સાંસ્કૃતિક પરિવારમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

Posts Tagged ‘નમ્રતા ભટ્ટ

અરે ઓ સુનામી… – નમ્રતા ભટ્ટ

07/08/2009

આ બ્લોગની સૌ પ્રથમ પોસ્ટ મારી દીકરી નમ્રતાએ વર્ષ 2004માં આવેલ સુનામી વિશે લખેલ કવિતા દ્વારા. અરે ઓ સુનામી તને જરા શરમ ના આવી ? ગરીબ માનવોની તને જરા રહેમ ના આવી ? તારા આંગણે અમે સપનાનો મહેલ બનાવ્યો, તેને છાલક મારતા તને થોડી શરમ ના આવી ? રેતી પર અમે સૂતા હતા ગગનની ચાદર ઓઢી, […]