ગુલમહોર
હેતલકુમાર ભટ્ટ સંચાલિત અભિવ્યક્તિ સાંસ્કૃતિક પરિવારમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

સુદર્શન બુઠ્ઠું થયું

29/12/2014

સુદર્શન બુઠ્ઠુ થયું, આધુનિક શસ્ત્રો સામે, જોઈ રહ્યો લાચાર બની, નિર્મમ હત્યાકાંડ નિર્દોષ બાળકોનો શુ બાળકોએ તને, સાદ નહી કર્યો હોય અંત સમયે ? શક્ય છે હવે તું પણ, કોઈ રાજકીય પક્ષનો નેતા બની બેઠો છે. લાગે છે હવે તું પણ બુઢ્ઢો થયો છું, બહેરાશ અને સ્મૃતિભ્રંશ તને પણ સ્પર્શે છે. તારા જ વચનો તું ભૂલ્યો […]