ગુલમહોર
હેતલકુમાર ભટ્ટ સંચાલિત અભિવ્યક્તિ સાંસ્કૃતિક પરિવારમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

Archive for the ‘કાવ્ય’ Category

માણસ મોબાઇલ થઈ ગયો

11/08/2009

વિજ્ઞાનની અવનવી શોધો માનવીને મદદરૂપ થવા માટે થતી હોય છે જેને કાળામાથાનો માનવી પોતાની જરૂરિયાત મુજબ ઉપયોગમાં લેતો થાય છે અને સબંધો, લાગણીઓનો કેવો છેહ ઉડાડે છે તેનો અહીં ઈમેલમાં મળેલી આ કવિતા દ્વારા આબેહુબ ચિતાર રજુ કરવાનો નાનકડો પ્રયાસ છે. આ માણસ જાણે મોબાઈલ થઈ ગયો! જરૂર જેટલી જ લાગણીઓ  રિચાર્જ કરતો થઈ ગયો  […]